Webredactie en design:
Graphics Etc

Fotografie:
Annie Hendriks, Rob Fritsen, Maarten Eekelaar, Margot van Beek, gemeente Someren, Boscafe De Soete Inval, Manege het Keelven, Golfbaan De Swinkelsche, gemeente Someren, Landgoedvisserij Someren, Bungalowpark De Heihorsten.

Met dank aan alle overige instanties voor de prachtige foto’s die wij van hen ontvangen hebben.

Copyright
De Heihorsten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan de webredactie?

Disclaimer
De website deheihorsten.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Deheihorsten.nl aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatie- en inspiratiebron. Deheihorsten.nl gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Kaart
Deheihorsten.nl biedt geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie op de online kaart. Deheihorsten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiƫle of immateriƫle schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze kaart. In het gebeid De Heihorsten gelden de regels die daar op de borden staan. Alle teksten en afbeeldingen op de kaart zijn auteursrechtelijk beschermd.

Disclaimer e-mail
E-mail van deheihorsten.nl kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Deheihorsten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Het natuurgebied waar je alles kunt beleven!